Markbolagen lägger grunden till nytt trygghetsboende

Markbolagen lägger grunden till nytt trygghetsboende

I Frövi byggs ett nytt trygghetsboende och man har valt att anlita Mark för att göra grundarbetet och finplanering av området.

Det blir totalt 39 lägenheter i trygghetsboendet fördelat på två fastigheter. Mark finns med både i början och i slutskedet av bygget vilket ger kontinuitet i arbetsprocessen.