Månad: maj 2023

Elis i Västerås hjälper dig med elbilsladdare.

Elis i Västerås hjälper dig med elbilsladdare.

Sök bidrag för att installera elbilsladdare. Elis hjälper dig med installationen. Det finns möjlighet att söka bidra för installation för elbilsladdning. Börja med att ta reda på vilka bidrag som går att söka. Du kan kolla t ex vad som erbjuds av regeringen, kommunen eller andra relevanta organisationer. Det kan finnas olika typer av bidrag …

+ Read More

Vart vänder man sig vid vårdnadstvist?

Vart vänder man sig vid vårdnadstvist?

Vid en vårdnadstvist är det viktigt att söka professionell hjälp och rådgivning för att kunna hantera situationen på ett effektivt sätt. Här är några av de instanser och organisationer du kan vända dig till vid en vårdnadstvist: Familjerätten är en del av den svenska domstolsverksamheten och hanterar frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för …

+ Read More

Vad innebär begreppet djurrätt?

Vad innebär begreppet djurrätt?

LT konsult värnar om djurens rätt i samhället. Begreppet djurrätt innefattar idén att djur har rättigheter som är lika viktiga som människors rättigheter och att djur inte ska utsättas för lidande, exploatering eller diskriminering på grund av deras art. Djurrättighetsrörelsen hävdar att det är vårt moraliska ansvar att behandla djur med respekt och medkänsla, och …

+ Read More

Sök bidrag för elbils laddare

Sök bidrag för elbils laddare

Det är möjligt att söka bidrag för installation av elbilsladdare. Beroende på vilket land du bor i kan det finnas olika typer av bidrag eller incitament som du kan ansöka om. Elis i Västerås har stor erfarenhet av att installera elbilsladdare och de hjälper dig gärna med råd och tips kring hur du kan söka …

+ Read More