Månad: november 2018

Behöver du fälla träd i Västerås?

Behöver du fälla träd i Västerås?

Ibland behöver man fälla ett träd eller två – de kan ha vuxit sig för stora så att de skuggar hela tomten eller också är de gamla och hotar att rasa ned över huset i nästa höststorm. I Västerås finns företaget – trädifall – de arbetar med att ta ned träd som växer lite kinkigt till, t ex i närheten av hus eller ledningar. Träd i fall kan till och med fälla träd där ledningen går rätt igenom trädkronan, det är ju ett mer komplicerat arbete men med lite tålamod så brukar även det lyckas.