Etikett: Mälaradvokaterna

Vårdnadstvist

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en komplex rättslig fråga som uppstår när föräldrar eller vårdnadshavare inte kan komma överens om vårdnad, boende eller umgänge med ett barn. Det är viktigt att söka professionell juridisk rådgivning om du befinner dig i en vårdnadstvist, eftersom varje fall är unikt och kan kräva specifik rådgivning baserad på din situation och …

+ Read More

Vart vänder man sig vid vårdnadstvist?

Vart vänder man sig vid vårdnadstvist?

Vid en vårdnadstvist är det viktigt att söka professionell hjälp och rådgivning för att kunna hantera situationen på ett effektivt sätt. Här är några av de instanser och organisationer du kan vända dig till vid en vårdnadstvist: Familjerätten är en del av den svenska domstolsverksamheten och hanterar frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för …

+ Read More

Vårdnadstvist i Västerås

Vårdnadstvist i Västerås

Mälaradvokaterna i Västerås har lång erfarenhet av vårdnadstvister. En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar som är separerade eller skilda inte kan komma överens om vilken vårdnad de ska ha över sina gemensamma barn. I en vårdnadstvist är det vanligt att båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad eller mer omfattande rättigheter till barnen, och de kan …

+ Read More

Familjerätt i Västerås

Familjerätt i Västerås

Familjerätten är ett komplext område som ständigt utvecklas. Det omfattar ett brett spektrum av frågor, från bildandet av familjeförhållanden till upplösningen av dessa förhållanden, samt många relaterade frågor som barnbidrag, underhåll till makar, adoption, misshandel i hemmet med mera Familjerätt definieras vanligen som det lagverk som reglerar familjeförhållanden. Detta kan omfatta allt från äktenskaps- och …

+ Read More