Trädifall – nystartat företag i Västerås

Trädifall – nystartat företag i Västerås

Nu lanserar QuickNet ny hemsida för företaget ”Träd i fall” som arbetar i Västerås med omnejd. André som driver företaget har lång erfarenhet av att fälla träd på ett sätt som inte stör omgivningen. Det är mycket som man måste ta hänsyn till när man planerar att fälla ett träd. Det är ju väldigt olyckligt om det faller över byggnader, elledningar eller en väg. Ibland måste trädet tas ned i bitar, då är det bäst att förbereda arbetet noggrant.

Priset för att fälla ett träd från marken i en miljö där trädet inte kan nå byggnader, elledningar eller andra föremål som kan skadas kostar runt 800 kr. Ibland kräver miljön runt trädet att det landar mer precist och då kan det bli lite dyrare.

Om det är omöjligt att fälla det från marken så kan man utföra sektionsfällning. Då kan man ta till olika metoder som t ex maskiner med kran utrustad med sågaggregat, skylift eller genom klättring.