Behöver du fälla träd i Västerås?

Behöver du fälla träd i Västerås?

Ibland behöver man fälla ett träd eller två – de kan ha vuxit sig för stora så att de skuggar hela tomten eller också är de gamla och hotar att rasa ned över huset i nästa höststorm.

I Västerås finns företaget – trädifall – de arbetar med att ta ned träd som växer lite kinkigt till, t ex i närheten av hus eller ledningar. Träd i fall kan till och med fälla träd där ledningen går rätt igenom trädkronan, det är ju ett mer komplicerat arbete men med lite tålamod så brukar även det lyckas.

Hösten och vintern är en bra årstid att fälla träd i Västerås, då har de inte så mycket löv kvar på grenarna. Det blir lättare att se hur man ska kunna ta ned enskilda grenar och även mindre mängd löv att ta reda på när trädet är fällt.