QuickNet hjälper dig med e-postmarknadsföring

QuickNet hjälper dig med e-postmarknadsföring

QuickNet i Västerås har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med e-postmarknadsföring. De kan hjälpa till med att lägga upp en smart strategi för dina e-postutskick och bidra med knep så att dina utskick i minsta möjliga mån inte hamnar i mottagarens skräppost. E-postmarknadsföring innebär att man skickar ut marknadsföringsmeddelanden via e-post till en lista med kontakter som har samtyckt till att ta emot dessa meddelanden. Målet med e-postmarknadsföring är att få mottagarna att ta ett önskat handlande, såsom att köpa en produkt eller besöka en webbplats. E-postmarknadsföring kan användas för att bygga relationer med befintliga kunder och för att locka nya kunder till företaget. Det är viktigt att se till att e-postmeddelandena är relevanta, värdefulla och tilltalande för mottagarna för att undvika att de markeras som spam.

Det finns flera sätt att importera e-postadresser till ett e-postutskick-verktyg. Några vanliga metoder är:

  1. Manuell import: Detta innebär att man skriver in e-postadresserna manuellt i ett formulär eller en excellista.
  2. CSV-import: Detta innebär att man importerar en lista med e-postadresser från en CSV-fil (Comma Separated Values). CSV-filen innehåller vanligtvis kolumner med namn och e-postadresser, och kan skapas i program som exempelvis Excel.
  3. API-import: Om man har en webbplats eller en annan applikation där man samlar in e-postadresser, kan man använda ett API (Application Programming Interface) för att automatiskt skicka dessa e-postadresser till ett e-postutskick-verktyg.
  4. Copy-paste: man kan kopiera och klistra in e-postadresser från en annan källa till e-postutskicks verktyget.

Det är viktigt att kontrollera att e-postadresserna man importerar är korrekta och att personerna som e-postadresserna tillhör har samtyckt till att ta emot e-postmarknadsföring från företaget.