Sök bidrag för elbils laddare

Sök bidrag för elbils laddare

Det är möjligt att söka bidrag för installation av elbilsladdare. Beroende på vilket land du bor i kan det finnas olika typer av bidrag eller incitament som du kan ansöka om. Elis i Västerås har stor erfarenhet av att installera elbilsladdare och de hjälper dig gärna med råd och tips kring hur du kan söka bidraget.

I Sverige finns det exempelvis möjlighet att ansöka om ett statligt stöd för installation av laddbox för elbil i bostadsrätt. Bidraget kan täcka upp till 50% av kostnaderna för installationen, upp till maximalt 10 000 kronor. Det finns även andra stöd och subventioner som kan vara tillgängliga beroende på var du bor och vilken typ av laddare du vill installera.

Det är värt att undersöka vilka bidrag och subventioner som är tillgängliga i din region eller ditt land för att se om du är berättigad till några av dessa stöd och för att få mer information om hur man ansöker.