Vart vänder man sig vid vårdnadstvist?

Vart vänder man sig vid vårdnadstvist?

Vid en vårdnadstvist är det viktigt att söka professionell hjälp och rådgivning för att kunna hantera situationen på ett effektivt sätt. Här är några av de instanser och organisationer du kan vända dig till vid en vårdnadstvist:

Familjerätten är en del av den svenska domstolsverksamheten och hanterar frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barn. Du kan vända dig till Familjerätten för att ansöka om vårdnad, boende eller umgänge, eller för att få råd om din rättigheter i en vårdnadstvist.

Barnens rätt i samhället (Bris) – Bris är en organisation som arbetar för att stödja barn och unga i Sverige. Bris erbjuder rådgivning och stöd till barn och ungdomar som är involverade i vårdnadstvister, samt till föräldrar och andra vuxna som är oroliga för ett barns situation.

En advokat kan ge dig professionell juridisk rådgivning och hjälpa dig att föra din talan i en vårdnadstvist. Det är särskilt viktigt att anlita en advokat om du upplever att din rättigheter som förälder inte respekteras eller om du har svårt att nå en överenskommelse med den andra föräldern.

Om det finns oro för ett barns säkerhet eller välbefinnande kan du vända dig till socialtjänsten för att få hjälp och rådgivning. Socialtjänsten kan också hjälpa till med att organisera ett möte mellan föräldrarna för att försöka nå en överenskommelse om vårdnad, boende och umgänge.

Det är viktigt att söka hjälp och rådgivning så snart som möjligt om du är involverad i en vårdnadstvist, så att du kan få stöd och hjälp att hantera situationen på bästa sätt.