Dr Ilter vidareutvecklar FUE

Dr Ilter vidareutvecklar FUE

DR Demir Ilter vidareutvecklar FUE metoden genom att använda sig av mindre verktyg och sätta hårsäckarna tätare vid hårtransplantationer. DR Demir Ilter håller även utbildningar i hur man arbetar med FUE metoden. Han har 25-årig erfarenhet av kirurgi och de senaste 15 åren har han arbetat uteslutande med hårtransplantationer. Detta gör honom väldigt kunnig och en av de absolut bästa i branchen.