Bättre kommunikation med Collaborate

Bättre kommunikation med Collaborate

Collaborate drivs av Johan Enér – pilot och organisationsutvecklare. Han använder sig av samma metoder som bl a NASA och piloter får lära sig under utbildningen. Teambuilding och kickoff kan ge bra träning i dessa metoder.

Grundtanken är att alla människor kan göra fel, så även om vi har hirarkiska strukturer ska människor våga ifrågasätta en överordnads beslut.

Det kan krävas mycket mod av en undersköterska att ifrågasätta läkarens beslut och för en styrman att påpeka att kapten på ett flygplan är i färd med att begå misstag.

Lösningen på liknande problem är att låta människor få ta del av information kring hur kommunikation kan fungera bättre och även få träna på detta.