Advokat i Västerås

Advokat i Västerås

Söker du en välrenommerad advokat i Västerås, Enköping, Sala, Uppsala eller Örebro? Mälaradvokaterna som har kontor i Örebro och Västerås är en av de bästa advokatbyråer som du kan anlita. De har lång erfarenhet och tillsammans har de specialistkompetens inom bland annat affärsjuridik, brottmål, familjerätt, skadeståndsmål, fastighetsrätt och förvaltningsrätt.

Övriga områden som de åtar sig är t ex arbetsrätt, affärsöverlåtelser, avtal och arvsrätt.

Mälaradvokaterna är väldigt mångsidiga. De företräder såväl privatpersoner som företag.  Målsättning är att med hög beredskap möta klienternas behov av juridiskt biträde.

Mälaradvokaterna är samliga medlemmar i Advokatsamfundet och åtar sig även Notarius Publicus ärenden. Det är Länsstyrelsen som utser Notarius publicus och de har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. För att kunna utses till Notarius publicus krävs att du har avlagt juristexamen och det är endast ett fåtal personer i varje län som får detta förtroende.