Notarius Publicus i Västerås och Örebro

Notarius Publicus i Västerås och Örebro

Per Odeling och Petter Hagsköld är västeråsadvokater som är förordnade av Länsstyrelsen som Notarius Publicus i Västerås. Det innebär att de för statens räkning är skyldiga att fullgöra flera olika uppgifter. De hjälper allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter.  För att kunna utses till Notarius publicus krävs att man har avlagt juristexamen.

Att vara Notarius Publicus är ett stort ansvar och kräver specialistkunskaper. Exempel på uppgifter som en notarius publicus utför är att bestyrka namnunderskrifter, upprätta fullmakt, kontrollera lotteridragningar och övrig uppgifter som kräver en oberoende parts kontroll.

Notarius Publicus är latin och betyder offentlig sekreterare / notarie.