Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar är något som man kan behöva hjälp med. Det krävs specialistkunskaper och gott om tid för att kunna sköta en bostadsrätts ekonomi på bästa sätt. Ofta har ju de personer som tar på sig ansvaret för detta i bostadsrättsföreningen andra arbeten på dagtid och det kan bli svårt att hinna med allt extra jobb som behöver göras på kvällen. MBF som har sitt kontor i Västerås arbetar med att hjälpa bostadsrättsföreningar med bland annat upprättande av budget och bokslut, sköta bokföringen, fakturautbetalningar och se till att arvoden och lön betalas ut till anställda i er förening.

Övriga uppgifter som de kan sköta åt er är t ex deklarationer, avisering av hyror, månadsavgifter, fakturering och registervård. Många bostadsrättsföreningar kan behöva expertisråd vid upprättande av hyresavtal och när en hyresrättsförening ska omvandlas till en bostadsrättsförening.

Årsmöten är viktiga och även där hjälper MBF i Västerås till. De ordnar med kallelser, dagordning, protokollsmallar och kan även bistå vid stämmor så att dessa genomförs på ett bra sätt.