Underhåll bostadsrättsförening i Stockholm

Underhåll bostadsrättsförening i Stockholm

Det är inte alltid lätt att hitta rätt företag för underhåll av bostadsrättsföreningen i Stockholm. Det finns några bra att välja på men det företag som har flest nöjda kunder är ändå MBF i Västerås.

MBF har varit verksamma i många år och har stor erfarenhet av att stödja www. i deras arbete. Du får hjälp med att skapa en fungerande bra underhållsplan för att på ett enkelt sätt kunna förvalta de byggnader och den mark som föreningen äger. Den består i princip av en beskrivning av vad som behöver göras med föreningens fastigheter i framtiden och anger även en ungefärlig kostnad för detta.

Bland de uppgifter som en underhållsplan kan innehålla är t ex att fördela kostnader över längre perioder, bedöma årligt avsättningsbehov, följa upp och vid behov omprioritera åtgärder och se till att kreditvärdigheten är god.