Vid vårdnadstvist kan man behöva hjälp av en advokat

Vid vårdnadstvist kan man behöva hjälp av en advokat

Vid en skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om hur man ska hantera vårdnaden om barnen. Har man olika åsikter kring detta kan det leda till en vårdnadstvist där man kan behöva hjälp av en kunnig jurist eller advokat.

För personer som bor i Västerås med omnejd kan det vara bra att träffa en advokat med lokal förankring. Det blir lättare att ses om ni bor i närheten av varandra och det ger ofta en bättre kommunikation när man kan ses ansikte mot ansikte.

Vårdnadstvister kan vara väldigt känsliga och man måste ta hänsyn till alla inblandades känslor. Det är extra viktigt att ge barnen kontinuitet, det kan vara att t ex ge dem möjlighet att gå kvar i sin gamla skola där de känner lärare och kamrater. Att byta skola är ju ett uppbrott i sig och det kan vara jobbigt för barnet att hantera i samband med att föräldrarna separerar.

Det finns även andra aspekter som föräldrarna måste vara överens om vid skilsmässa. Ska man ha växelvis boende eller ska barnet bo största delen av tiden med den ena föräldern? Hur ska man hantera t ex VAB, vem stannar hemma från jobbet och tar hand om barnet när det är sjukt? Det är bra att diskutera igenom hur man ska lösa livspusslet så att man är överens och allt löser sig på bästa sätt för barnet.