Eventmattor till ditt event

Eventmattor till ditt event

Hur ska en bra eventmatta vara? Gislerud som arbetar med eventmattor har svar på detta.

En bra eventmatta bör ha följande egenskaper:

Stark och hållbar för att klara tung belastning och hantering

Skön att gå på för att öka komforten för besökare och personal

Lätt att rengöra och underhålla för att bibehålla hygienen

Brand- och säkerhetsklassad för att uppfylla kraven på evenemang

Attraktiv och estetiskt tilltalande för att förbättra evenemangets utseende

Möjlighet till tryck och branding för att stärka varumärket och förmedla budskap.

Syftet med eventmattor är att skydda golv och underlag vid evenemang. De bidrar också med att dämpa ljud och förbättra dekorationen av evenemanget. De kan fungera som brandskydd i och med att de är flamsäkra.