Fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning i Västerås

Fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning i Västerås

Fastighetsskötsel är den process som innefattar drift, underhåll och skötsel av fastigheter, inklusive byggnader och tillhörande mark. Det kan inkludera uppgifter som rengöring, underhåll av byggnader, reparationsarbete, grönyteskötsel, hantering av avfall och sophantering, skadedjursbekämpning, bevakning och säkerhet samt administration av hyresavtal och bokningar.

Ekonomisk förvaltning innebär att ansvara för den ekonomiska driften av en organisation eller ett företag. Det inkluderar planering, genomförande och övervakning av budgetar, bokföring, skatter, finansiell rapportering och riskhantering. En ekonomisk förvaltare kan också hantera investeringar och likviditet, och arbeta med ledningsgruppen för att utveckla strategier för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Målet är att säkerställa att organisationen har en hållbar ekonomi och möjlighet att fortsätta växa och utvecklas på lång sikt.