Fastighetsrätt i Västerås och Örebro

Fastighetsrätt i Västerås och Örebro

Fastighetsrätt är ett komplicerat juridiskt område där Mälaradvokaterna i Västerås och Örebro har stora specialistkunskaper. De har mångårig erfarenhet av att lösa svåra tvister men kan även hjälpa till att bena ut problem innan ärendet gått så långt att det blivit en tvistefråga.

Ett vanligt uppdrag kan vara att upprätta hyres-arrende och fastighetsavtal. Det känns tryggt att veta att det avtal man tecknar vid en fastighetsuthyrning är korrekt upprättat enligt svensk lag och håller för en prövning i domstol.

Vid försäljning av fastigheter finns det vissa formalia som måste vara uppfyllda. Mälaradvokaterna kan hjälpa er att utforma köpehandlingarna så att de rätt utformade. De kan även hjälpa till om någon part är missnöjd med köpet – t ex om man hävdar att fastigheten är behäftad med sk dolda fel.