Dags att lägga om ditt tak

Dags att lägga om ditt tak

Ett helt och välhållet tak skyddar dig och ditt hus från fukt och väta. Fukt som tränger ner från taket och tar sig ner i huset orsakar fuktskador som i sin tur sedan leder till mögel. Mögel är som vi vet hälsovådligt och även små mängder kan ge upphov till problem med hälsan. Tak som släpper igenom fukt ger ju även skador på byggnaden vilket ofta leder till dyrbara reparationer.

Det är smart att minst någon gång per år se över sitt tak och se om några skador uppstått. Om man upptäcker skador på taket innan de hunnit bli stora och orsakat skador även på ytorna under taket så brukar det oftast vara lätt att åtgärda. Nordiska Takmästare Ab är specialister på flera sorters tak, t ex betongtak, plåttak, och tegeltak. De kan åtgärda mindre skador som uppstått på taket med små medel utan att behöva byta ut hela taket. Det gör att du sparar stora pengar och får arbetet gjort snabbt. Alla anställda som arbetar på fältet med tak har gedigna utbildningar och många års erfarenhet av arbeten med tak.