Arborist i Västerås

Arborist i Västerås

Arbetet som arborist i Västerås kan vara riktigt spännande. Du klättrar högt upp i träden och bär med dig verktyg och ibland till och med en motorsåg. Det är ett tungt arbete som kräver god kunskap och även utbildning och certifiering. En arborist måste planera sitt arbete väldigt noga. Hen måste ta hänsyn till vart grenarna kommer att falla när hen beskär trädkronan. Det är självklart viktigt att grenarna inte faller på människor, hus eller bilar. I vissa fall måste arboristen fira ned grenarna försiktigt till en medhjälpare som tar emot grenarna och lossar dem. Det får helst inte vara för blåsigt när arboristen ska utföra sitt arbete. Stark blåst gör att hela trädkronan gungar och då är det så mycket svårare och mer tidskrävande att utföra jobbet.

I Västerås växer det många gamla ekar som behöver skötas väl. Ibland kan en gren ha dött trots att trädet fortfarande lever och då måste den avlägsnas.